architektura

diplomní

exteriér

interiér

koncept

konverze

obnova

urbanismus

Důl Jan Šverma

Urbanistický detail širšího oživovacího záměru v oblasti obce Žacléř v severních Čechách. Jedná se o přeměnu nejstaršího černouhelného dolu ve střední Evropě na naučný skanzen se sportovním a zábavním vyžitím. Zahrnuje v sobě dekontaminaci celku, korekce v dopravním řešení, demolici objektů z druhé poloviny 20. století a dostavbu areálu dle hmotového (resp. myšlenkového) záměru. Cílem je rovněž propojení s přírodou, plynulý přechod mezi oběma světy a potlačení monotónnosti pouhého muzejního střediska rozšířením poskytovaných služeb. Řešení respektuje místního genia loci, stávající kompozici celku, zachovávanou průmyslovou architekturu a v neposlední řadě i obecně interpretované vize vlastníka.

Místo
Žacléř
Vedoucí práce
Ing. arch. Josef Kiszka
Ing. arch. Jan Sedlák
Školní rok
2009/2010

© Copyright 2012, Ing. arch. Martin Náhlovský