architektura

diplomní

exteriér

interiér

koncept

konverze

obnova

urbanismus

Dům na Ostrožné

Obnova domu z roku 1640, který se nalézal na opavské ulici Ostrožná, v městské památkové zóně a který byl po řadě vlastnických výměn zbourán. Projekt respektuje stav před kritickým rokem 1992 a zohledňuje doporučení památkářů ve vztahu „nové – zachované“. Dům je vyprofilován na původní gotické parcele a je koncipován coby polyfunkční. Objekt obsahuje obchodní přízemí s částečně zachovalým zastropením, suterén s původním zaklenutím a obytná podlaží s nově vloženým dvouramenným schodištěm (druhé nadzemní podlaží a podkroví, které je z dvorní strany vyvýšeno až na úroveň uliční fasády). Dům na Ostrožné ulici si zachovává původní vnější tvář (až na současně pojaté výkladce) a nově řeší vnitřní členění prostoru.

Místo
Opava, Ostrožná ulice
Vedoucí práce
Ing. arch. Igor Krčmář
Školní rok
2008/2009

© Copyright 2011, Ing. arch. Martin Náhlovský