architektura

diplomní

exteriér

interiér

koncept

konverze

obnova

urbanismus

Restaurace

Jedná se o konverzi bývalé těžní strojovny v areálu černouhelného dolu Jana Švermy poblíž obce Žacléř. Přeměna objektu koresponduje s širším urbanistickým záměrem znovuoživení. Těžní strojovna z konce 19. století je očištěna o veškeré pozdější přístavby a jiné fasádní korekce. Přízemí je ponecháno ve své původní podobě, a tedy i s ústředním prvkem v těžišti objemu = dvoububnovým těžním strojem. Bývalý velín je přetaven do podoby výčepu s výdejem jídla. Příprava jídla je přemístěna do nově členěného suterénu, společně se sklady, šatnou, zaměstnaneckou toaletou a sprchami.

Bowling centrum

Konverze bývalé zámečnické dílny v areálu černouhelného dolu Jana Švermy poblíž obce Žacléř. Přeměna objektu koresponduje s širším urbanistickým záměrem znovuoživení. Zámečnická dílna z konce 19. století je očištěna o veškeré pozdější přístavby a jiné fasádní korekce. V interiéru je vybouráno veškeré příčkové dělení, čímž je prostor tzv. sjednocen. Nové členění sleduje záměr nerozmělňování a probíhá při okrajích čelních stěn. Navržena jest kompletně nová střešní konstrukce - dřevěné vazníky s příčnými vaznicemi. Vzniklá halová plocha naskýtá šestici bowlingových drah. Odvrácená strana slouží jakožto výčep a bar, podélné okraje jsou určeny hostům k sezení.

Místo
Žacléř, Důl Jan Šverma
Vedoucí práce
Ing. arch. Josef Kiszka
Školní rok
2009/2010

© Copyright 2011, Ing. arch. Martin Náhlovský