architektura

diplomní

exteriér

interiér

koncept

konverze

obnova

urbanismus

Galerie kamene

Stavba pro stálou expozici kamene, která je součástí naučné turistické stezky v oblasti bývalého tufitového lomu na Slezské Hartě. Budova je pojata jako těžký železobeton ve tvaru krystalu, který je minimálně perforován otvory (výklenky jsou vyplněny průsvitným betonem). Forma, materiál i dekor vychází ze základních charakteristik kamene. Objekt je stejně jako kámen umístěn volně v přírodě a není nijak zpřístupněn asfaltovou (či jinou umělou) komunikací. Nosnou konstrukci tvoří pomyslná pavučina z masivních ocelových profilů. Ta je v celé své ploše obalena betonem, a umožňuje tak potřebné „klenební“ zastřešení 2. podlaží. Expozice v přízemí a suterénu je zamřena na 3D modely krystalů a makroskopické fotografie. Druhé podlaží slouží pro potřeby velkoplošné projekce.

Místo
Slezská Harta, Razová
Vedoucí práce
Ing. arch. Josef Kiszka
Školní rok
2008/2009

© Copyright 2012, Ing. arch. Martin Náhlovský