architektura

diplomní

exteriér

interiér

koncept

konverze

obnova

urbanismus

Interiér školy

Rozvinutí projektu Akademie umění z předchozího semestru ve formě detailních řešení vybraných interiérů. V případě vestibulu snaha o neagresivní, takřka nenápadný prostor, který by byl vhodný pro klidný průplav studentů a minimální strhávání zraku. Koncepce kavárny založena na stejném principu – nenápadný design, filosofie „kup – sněz – odejdi“. Kancelář školních grafiků projektována s ohledem na bezkolizní provoz, komunikační faktor a potřebu (resp. nepotřebu) úložného prostoru. Při návrhu byla reflektována fasáda objektu (pravidelný sloupový řád), její barevné řešení, stejně tak konstrukční systém a esteticko-konstrukční přednosti kazetového zastropení.

Místo
Ostrava, Poděbradova ulice
Vedoucí práce
Ing. arch. Aleš Student
Školní rok
2009/2010

© Copyright 2012, Ing. arch. Martin Náhlovský