architektura

diplomní

exteriér

interiér

koncept

konverze

obnova

urbanismus

Inline park

Inline park - jakožto součást inline stezky v Klimkovicích - je navržen na obdélníkové ploše 105x62 m. Půdorysně je dělen na část určenou pro začátečníky a na část určenou pro pokročilé bruslaře. Prvně zmíněný sektor je vymezen vyspádovanou tribunou se vstupem (dvojice ramp svírajících schodiště) a tunelem, který zpřístupňuje náročněji koncipované boule. Inline hřiště je uvažováno z hladkého bezesparého betonu (je tedy nezbytné odvodnění dna). Po obvodu je lemováno tvarově příbuznými lavičkami (materiálově taktéž souhlasnými), osvětlením, nezbytným zábradlím a potřebnou zelení (listnaté stromy vyrůstající z hlav jednotlivých boulí).

Místo
Klimkovice
Vedoucí práce
Ing. arch. Pavla Herzanová
Školní rok
2008-2010

© Copyright 2012, Ing. arch. Martin Náhlovský