architektura

diplomní

exteriér

interiér

koncept

konverze

obnova

urbanismus

Ostravská housenka

Řešená stavba se nachází v prostoru nedostavěného bloku, jenž je vymezen ulicemi Stodolní, Masná, Pobialova a Janáčkova. Objekt sousedí s areálem jatek a obchodním domem Bauhaus. Samotný objekt se záměrně distancuje od stávající zástavby – a to jak hloubkově a kontaktně, tak i výškově a tvarově. Stavba je členěna do třinácti podlaží. Do dvou podzemních (=parkovacích) a jedenácti nadzemních. Objekt je navržen coby polyfunkční. Parter je využíván pro obchodní a zábavní účely. Druhé a třetí nadzemní podlaží je koncipováno coby filtr ruchu z přízemí. Jsou zde navrženy volné kancelářské plochy. Čtvrté podlaží je již čistě bytové – stejně jako podlaží navazující výše. Zastoupeny jsou byty o rozloze do 100 m2, a to v různých kategoriích.

Místo
Ostrava, Janáčkova ulice
Vedoucí práce
Ing. arch. Josef Kiszka
Školní rok
2009/2010

© Copyright 2011, Ing. arch. Martin Náhlovský