architektura

diplomní

exteriér

interiér

koncept

konverze

obnova

urbanismus

Akademie umění

Akademie umění, která v sobě kloubí jak fakultu umění, tak fakultu architektury, je zamýšlena coby jednoduchá geometrická forma, se dvěma atriovými průrazy a s pravidelným sloupovým řádem na fasádě. Obě fakulty jsou soustředěny kolem vlastního atria. Při návrhu se vycházelo z pevně daného stavebního programu. Ve výsledku bylo zohledněno seskupení jednotlivých kateder, jasná separace výukového a kancelářského pásma a v neposlední řadě minimální docházkové vzdálenosti. Při členění výukových prostor byla zohledňována filozofie společného vzdělávání – čili vícero ročníků na jedné velké ploše. Samotná budova je navržena jako ŽB skelet 6x12 m, s kazetovými (resp. vazníkovým) zastropením a s fasádními sloupy 300x400 mm o osové vzdálenosti 1500 mm.

Místo
Ostrava, Poděbradova ulice
Vedoucí práce
Ing. arch. Josef Kiszka
Školní rok
2008/2009

© Copyright 2012, Ing. arch. Martin Náhlovský